V Meeting Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych)

28-29 listopada 2019 r. HOTEL GRZEGORZEWSKI
ul. 3-go maja 59, Tuszyn

Na kolejnym spotkaniu Inspektorów Ochrony Danych i Specjalistów będziemy poruszać tematy realizacji praw podmiotów danych, omówione zostaną najnowsze decyzje Prezesa UODO dotyczące pracowników, poruszymy kwestie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz prowadzenia ZFŚS na nowych zasadach. Dodatkowo poruszymy zagadnienia zmian w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawie Telekomunikacyjnym, które zaszły po 4 maja 2019 r.

Bedziemy rozmawiali również na temat ochrony danych w rekrutacji i HR.

Jak zwykle będzie bardzo praktycznie, warsztatowo i merytorycznie.

Nie zabraknie też czasu na networking i integrację.

Poprzednie edycje MIODO
Lokalizacja