23 May, 2019
# Temat Prelegent Godzina Miejsce
1 Rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów Maciej Gruszczyński 09:30 - 10:00 Sala konferencyjna
2 Realizacja obowiązków informacyjnych (wykład):
art. 13 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
art. 14 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dot
dr Marlena Sakowska - Baryła 10:00 - 11:30 sala konferencyjna
3 Realizacja obowiązków informacyjnych
(warsztaty w podgrupach)
dr Marlena Sakowska - Baryła, Tomasz Izydorczyk, Maciej Gruszczyński, Maciej Kołodziej 11:30 - 13:00 sala konferencyjna
4 Ocena przygotowanych klauzul zgodnie z art. 12 przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz art. 13 i 14
(warsztat)
dr Marlena Sakowska - Baryła 13:00 - 14:00 sala konferencyjna
5 Podsumowanie warsztatów dot. tworzenia klauzul informacyjnych Tomasz Izydorczyk 14:00 - 14:30 sala konferencyjna
6 Rozliczalność w kontekście pracy w systemach użytkowników uprzywilejowanych poprzez rejestrowanie i nagrywanie dostępu do zasobów krytycznych organizacji, również takich jak dane osobowe. ..... 14:30 - 15:00 sala konferencyjna
7 Sposoby zapewnienia rozliczalności zebranych zgód na przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych
(dyskusja)
Mariola Więckowska 15:00 - 16:00 sala konferencyjna
8 Sposoby zapewnienia rozliczności zrealizowanych obowiązków informacyjnych w systemach informatycznych
(dyskusja)
Mariola Więckowska 16:00 - 17:00 sala konferencyjna
9 Zastosowanie środków kryptologicznych do celów rozliczności
(burza mózgów)
Tomasz Izydorczyk 17:00 - 18:00 sala konferencyjna
10 Wymiana doświadczeń uczestników w trakcie kolacji
(networking)
Tomasz Izydorczyk, Maciej Gruszczyński, dr Mirosław Gumularz, Mariola Więckowska, Maciej Kołodziej 19:00 - 21:00 sala restauracyjna
24 May, 2019
# Temat Prelegent Godzina Miejsce
1 Podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacji: pracowników, zleceniobiorców, osób niepełnosprawnych, pracowników tymczasowych, więźniów, nieletnich, obcokrajowców
(wykład)
dr Mirosław Gumularz 9:00 - 11:30 sala konferencyjna
2 Różnice pomiędzy powierzeniem a udostępnianiem danych osobowych w trakcie korzystania z usług agencji rekrutacyjnych
(warsztaty)
Tomasz Izydorczyk, Maciej Gruszczyński, dr Mirosław Gumularz, Maciej Kołodziej 10:00 - 11:30 sala konferencyjna
3 Podstawy przetwarzania w pracowniczych programach poleceń kandydatów
(wykład i dyskusja)
dr Mirosław Gumularz 11:30 - 12:00 sala konferencyjna
4 Ryzyko dyskryminacji kandydatów w procesach rekrutacji i sposoby przeciwdziałania takiej dyskryminacji
(dyskusja)
Tomasz Izydorczyk 12:00 - 13:00 sala konferencyjna
5 Zasady postępowania z CV w celu minimalizacji ryzyka naruszenia praw i wolności osób w procesach rekrutacyjnych
(warsztaty)
dr Mirosław Gumularz 13:00 - 14:30 sala konferencyjna
6 Podsumowanie warsztatów. Rozdanie certyfikatów. Maciej Gruszczyński 14:30 - 14:30 sala konferencyjna
7 Obiad dla uczestników ..... 14:30 - 15:00 sala restauracyjna